Besparen op juridische bijstand

By | 12/07/2014

juridische bijstandRaadpleeg uw rechtsbijstandverzekering

Het is verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd van juridische ondersteuning als u bij een gerechtelijke procedure betrokken raakt. De rechtsbijstandverzekering keer meestal geen geld uit, maar wijst een jurist of advocaat aan die u bijstaat. Voor het zover is, beoordeelt de verzekeraar of u een redelijke kans hebt het juridische conflict te winnen. Er geldt vaak wel een wachttijd. Dat houdt in dat u niet op het moment dat geschil gaande is, nog snel een verzekering kunt afsluiten. Zorg dus dat u een rechtsbijstandverzekering hebt.

Raadpleeg de wetswinkel

In verschillende plaatsen in Nederland en België zijn wetwinkels gevestigd, waar u gratis juridisch advies kunt inwinnen, hierdoor kunt u flink besparen op juridische bijstand. U kunt bij de wetwinkel terecht voor huurrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, bestuursrecht en overig civiel recht (contracten en dergelijke). Een wetswinkel behandelt geen strafrecht, belasting-, personen-, familie- of erfrecht.
Het Juridisch Loket is een Nederlandse overheidsinstantie die gratis advies verstrekt.

Richt u tot uw bersoepsvereniging

Bijna iedere beroepsgroep kent een beroepsvereniging. Zorg dat u daar lid van bent en vraag in geval van een juridisch geschil op het werk eerst bij die vereniging om advies. Sommige verenigingen staan u alleen bij met advies, andere verenigingen behartigen zelfs uw belangen.

Zoek uit of u rechtshulp van de overheid kunt krijgen

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor de rechtsbijstand of mediation die de overheid subsidieert. Rechtsbijstand is bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Voor rechtsbijstand betaalt u vaak wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
Voor Nederland vindt  u op www.postbus51.nl meer informatie over dit onderwerp. De Belgische overheid kent een systeem van juridische tweedelijns bijstand. Wanneer uw inkomen niet voldoende is om alle kosten te betalen en u van dit systeem gebruik wilt maken, moet u een verzoek indienen bij het Bureau voor Rechtsbijstand dat iedere Orde van Advocaten inricht in zijn gerechtelijk arrondissement.

Zoek een advocaat die pro Deo werkt

Hebt u een laag inkomen, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de diensten van een pro-Deo-advocaat.

Beperk de zakelijke juridische kosten

Ook op zakelijk gebied kunt u een juridisch geschil krijgen, over een factuur bijvoorbeeld. Of een geschil over arbeidsvoorwaarden of de kwaliteit van uw producten. Voor dit soort zaken kunt u een verzekering afsluiten. De kosten op jaarbasis vallen over het algemeen mee. Er hoeft zich maar een klant of werknemer tegen u te keren en u hebt het bedrag dat u aan premie betaalt er al ruimschoots uit.

Ken uw rechten

Vandaag de dag hoeft u geen rechten te studeren of toegang te hebben tot een gespecialiseerde juridische bibliotheek om uit te vinden hoe u er juridisch voor staat. Wat speurwerk op internet geeft u in veel gevallen duidelijkheid. Ga eerst zelf op zoek naar het antwoord op uw vraag. Kunt u dat niet vinden, dan vindt u waarschijnlijk wel bij welke instanties u moet zijn voor de juiste informatie.

Vraag het de klantenservice

Hebt u een probleem met een groot bedrijf, raadpleeg dan de afdeling klantenservice, die het bedrijf ongetwijfeld heeft. Bedrijven beschikken over het algemeen over een standaardprocedure om met klachten om te gaan en zij zijn net als u niet uit op een juridisch geschil. De kans is aanwezig dat u het probleem met een simpel telefoontje naar de klantenservice op kunt lossen. Bepaal van tevoren welke uitkomst u wenst; wilt u bijvoorbeeld uw geld terug of liever een reparatie van het gekochte product?
Zoek van tevoren ook goed uit wat uw rechten zijn. Soms is het juiste jargon gebruiken voldoende om de persoon met wie u spreekt te overtuigen van het feit dat ze maar beter niet het gevecht met u aan kunnen gaan.

Gebrekkige goederen? Maak gebruik van uw rechten

De wet bepaalt dat producten die verkocht worden in Nederlandse en Belgische winkels moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Voldoet een product echter niet aan deze eisen, dan hebt u recht op volledige teruggave van het aankoopbedrag. Uiteraard is dit recht wel periodegebonden: na tien jaar terugkomen omdat u televisie het niet meer doet zal weinig resultaat opleveren.
Nieuwe Europese richtlijnen bepalen dat de verkoper minimaal twee jaar aansprakelijk is voor het naar behoren functioneren van uw aankoop. Gaat het gekochte product binnen zes maanden kapot of zijn de prestaties al binnen deze periode niet wat u er redelijkerwijs van mag verwachten? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond op het moment dat u het product kocht.
Dit geldt uiteraard niet als de verkoper kan bewijzen dat het defect uw schuld is, doordat u er bijvoorbeeld nalatig mee omging of het product op ongeschikte wijze hebt gebruikt. Doet het defect zich voor tussen 6 en 24 maanden na de aankoop? Dan moet u aantonen dat het gebrek al bestond toen u het artikel kocht. Binnen de periode van twee jaar hebt u bij een gebrek buiten uw schuld recht op gratis reparatie of vervanging. Dat moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van hebt.